Chảo Karlin Chống Dính Tự Nhiên – Đường Kính 24 cm – Nấu Được Trên Mọi Loại Bếp – Đáy 5 Lớp –

Chảo Karlin Chống Dính Tự Nhiên – Đáy 5 Lớp – Đường Kính 24 cm – Nấu Được Trên Mọi Loại Bếp

1,490,000

chảo chống dính karlin
Chảo Karlin Chống Dính Tự Nhiên – Đường Kính 24 cm – Nấu Được Trên Mọi Loại Bếp – Đáy 5 Lớp –

1,490,000

Danh mục: